Medlemsmøter

”Mitt Laksefiske” ved Tommy Aarkvisla. Tirsdag 8. februar.

 

Tommy kjenner vi godt fra Holmendammen

både som konkurranse-kaster,

instruktør og inspirator. En hyppig gjest

på tirsdagskveldene .

 

Horten-mannen er for øvrig en av

verdens beste Spey-kastere. Han vant

eksempelvis Spey-o-Rama World

Championship i SanFransisco i 2015.

 

Men først og fremst er han fisker og en

fantastisk formidler av all kunnskap han

sitter inne med.

 

Møetet finner sted i Tåsenveien 66,

og starter kl.19.00

Copyright © Oslo Sportsfiskere 2018, post@oslosportsfiskere.no