Medlemsmøter

Det vil på denne siden komme informasjon om møtene vi skal ha fra oktober 2019 og fremover, etterhvert som programmet blir klart. Vi håper på å ha programmet klart i løpet av september 2019. Så langt vet vi at ett av temaene blir om laks og laksefiske i forbindelse med Villaksens År 2019.

Copyright © Oslo Sportsfiskere 2018, post@oslosportsfiskere.no