Hjem     Nyheter     Aktiviteter    

Isfiske
Åpne kurs
Holmendammen
Fast fisk
Historikk
Bli medlem
Kontakt oss
 
 
 
 
 
OFA
 
For medlemmer:
Registrer email adressen din. Da når vi deg lettere.
Navn:
Epost:
 

04.03.16   Delingstillatelse for parsell pÃ¥ Holmendammen !

Ja det er helt sant. Plan og Bygningsetaten har gått med på å skille ut en festetomt til oss på Holmendammen.

En virkelig gladmelding dette og litt av en milepel.  Vår 1. søknad om fradeling av en festetomt ble gjort 2.3.2015. Bakgrunnen var å få en formalisert tilstedeværelsesavtale med kommunen når vi la ned så mye penger i et godkjent nytt bygg. Samtidig ville det være en inngangsbillett til spillemidler og momsfritak fra kulturdept. og Idrettskretsen i Oslo.

Men selvom BYM og EBY sto bak vår søknad ble den avslått av Plan og Bygg (PEB).

I fornyet søknad av 2.7.2015 la vi mer i begrunnelsen for søknaden siden PEB åpenbart ikke hadde oppfattet hvorfor vi søkte og historien bak.

Etter 8 nye måneder med behandling og ny runde med BYM og EBY har nå PEB endelig funnet å kunne godkjenne søknaden. De sier i sin begrunnelse at delingen ikke medfører krav om reguleringsplan og delingen vil ikke komme i konflikt med naturmiljø, grønnstruktur eller hensynssone stormflo. Det vil ikke være veiplikt eller plikt om parkering på egen grunn, men de godtar nødvendig kjøring ved spesielle behov såsom tømming av septiktank, påfylling av vann samt kjøring ved større arrangementer (avtales med BYM i festeavtalen). Fordi ny grense blir liggende bare 1 m fra klubbhuset (mot nord, øst og vest) vil vi få tinglyst rett til å vedlikeholde bygget fra nabogrense. Til slutt påpeker PEB at det kan gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven fordi fordelene ved dispensasjon er større enn ulempene, altså det samme vi hevdet i vår søknad. Det blir også krevet innført i festeavtalen at parsellen ikke kan gjerdes inn og grensene skal ikke berøre eksisterende turvei/gangvei langs dammen.

Det er grunn til riste litt løs nå og puste ut. Nå gjenstår "bare" utforming av festeavtalen og fastsettelse av festepris. Det kan da ikke ta så lang tid vel ??

Noen kan selvsagt finne på å klage på dette vedtaket (innen 3 uker) eller man kan finne ut at matrikkelføringen er i strid med eiendomsregistrering. Vi velger å tro at det ikke skjer når de 3 tonengivende etater har vært inne i bildet i 3 år.

Vårt nye gnr/bnr er 27/2779

Stein Wines, sekretær

Initial value.

Initial value.

Siste nytt:
Sjøstrand
04.11.17 - Les mer..

Fast Fisk no-3 2017 er i trykken
25.09.17 - Les mer..

Åge Larsen Fylkesmester i fluekasting, Espen Mykløen klubbmester.
22.08.17 - Les mer..

Det blir brønnboring ved Holmenbua i slutten av august.
20.08.17 - Les mer..

Inspirerende og fin tirsdagskveld med Jarle Strandberg på Holmendammen.
23.05.17 - Les mer..

Se alle nyheter

Aktiviteter:
Se alle aktivitetene