Hjem     Nyheter     Aktiviteter    

Isfiske
Åpne kurs
Holmendammen
Fast fisk
Historikk
Bli medlem
Kontakt oss
 
 
 
 
 
OFA
 
For medlemmer:
Registrer email adressen din. Da når vi deg lettere.
Navn:
Epost:
 

09.03.11   Klorutslippet i Akerselva. Pressemelding fra OFA.

Utslippet i Akerselva har vært bredt omtalt i pressen de siste par dager. Her er OFAs pressemelding omsaken.

Tema: Klorutslippet i Akerselva

Dato: 8. mars 2011

Kontaktperson: Daglig leder Bjørn Torp; 92899135

 

Undersøkelsene etter klorutslippet i Akerselva har vist få, eller ingen tegn til liv i elva. Dette er en tragedie for alle som er glad i byen, friluftslivet og sportsfisket i hovedstaden, sier daglig leder i OFA, Bjørn Torp. Situasjonen som nå har oppstått vil også føre til store negative konsekvenser for det populære fisket etter sjøørret i Oslofjorden.

 
OFAs frivillige har - gjennom flere tiår - lagt ned tusenvis av dugnadstimer i Akerselva som har bidratt til et rikt liv i denne vannåren som strekker seg fra Oset ved Maridalsvannet til utløpet ved Operaen i Oslofjorden. De siste årene har OFA lagt ned store ressurser på å utvikle stammen av laks og sjøørret, og etablerte for få år siden et eget klekkeri ved Oset i Maridalsvannet.

Fra klekkeriet er det satt ut minst 110.000 yngel av laks og sjøørret og ca 60.000 yngel av ørret i elva, som i løpet av noen timer måtte bøte med livet. 

 Bjørn Torp understreker likevel viktigheten av å se fremover og ta et krafttak for å få elva ”opp å stå” igjen. OFA fronter dette arbeidet med gode krefter i Oslo kommune representert ved bl.a. Vann og avløpsetaten (VAV) og Friluftsetaten i tillegg til Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen og andre som kan bidra på en god måte.

 Det har i dag vært avholdt et hastemøte med kommunen hvor også NIVA var representert. Det er nedsatt en prosjektgruppe med fagfolk fra alle etatene, neste arbeidsmøte blir avholdt i løpet av to uker. Enkelte utfordringer drøftes løpende mellom OFAs administrasjon og de øvrige fagmiljøene.  
Prosjektgruppa skal presentere forslag til kortsiktige og langsiktige tiltak. Det er allerede kommet mange forslag som skal utredes videre, både i forhold til gjennomføringsplan og finansiering.

 
De første viktigste områdene for OFA:

1. Sikre etablering av to laksetrapper som krafttak for gyteklar fisk opp i elva til områder med gode levevilkår. OFA har allerede skaffet 2 200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen og forventer nå at Oslo kommune raskt stiller resterende midler. Dette arbeidet haster, og trappen i Nedre Foss bør være klar senest våren 2012. Trapp nummer to må bygges i Øvre Foss, dette arbeidet ønsker OFA å starte raskt.

2. Bidra til habitatsforbedrende tiltak for å bedre gytemuligheter og oppvekstvilkår. Dette bør utføres samtidig med Midgardsormen som vil sikre effektiv og skånsom
gjennomføring.

3. Organisere dugnadsarbeid innenfor områder prosjektgruppen anbefaler. Det er gledelig at OFA allerede har fått henvendelser fra ”aktive hender” som ønsker å bidra.

4. Klekkeriet ved Oset er vesentlig for å sikre og utvikle stammen av fisk i Akerselva. Plan for å utvikle klekkeriet og sikre bærekraft også på kort sikt er vesentlig. Dette arbeidet starter vi opp nå, og vil gjennomføres i dialog med bl.a. Oslo kommune ved VAV.

5. Finansiering av tiltakene må garanteres fra Oslo kommune. Prinsippet om at forurenser
betaler må også gjelde her. Det er vesentlig for prosjektarbeidets fremdrift at det er
trygghet for finansielle rammebetingelser.

Få kjenner Akerselva bedre enn OFA, en organisasjon som i 75 år har jobbet for å sikre naturgrunnlaget for å uttøve godt sportsfiske.

 OFA har i kveld gjennomført et ekstraordinært styremøte for å samle alle ressurser om de utfordringene byen står overfor i å bringe denne vannåren tilbake i den stand byens befolkning fortjener.

 OFA forvalter i tillegg til fisket i Akerselva mer enn 500 fiskevann i Oslomarka fordelt på 13 kommuner og fire fylker.

 

 Oslo, 8. mars 2011

Bjørn Torp   /  Emil Andre Os

Daglig leder /  Styrets leder

 

 

Skrevet av OFA v/Bjørn Torp / Emil Andre Os.
Siste nytt:
Sjøstrand
04.11.17 - Les mer..

Fast Fisk no-3 2017 er i trykken
25.09.17 - Les mer..

Åge Larsen Fylkesmester i fluekasting, Espen Mykløen klubbmester.
22.08.17 - Les mer..

Det blir brønnboring ved Holmenbua i slutten av august.
20.08.17 - Les mer..

Inspirerende og fin tirsdagskveld med Jarle Strandberg på Holmendammen.
23.05.17 - Les mer..

Se alle nyheter

Aktiviteter:
Se alle aktivitetene