Hjem     Nyheter     Aktiviteter    

Isfiske
Åpne kurs
Holmendammen
Fast fisk
Historikk
Bli medlem
Kontakt oss
 
 
 
 
 
OFA
 
For medlemmer:
Registrer email adressen din. Da når vi deg lettere.
Navn:
Epost:
 

31.03.11   OS årsmøte med snev av fornyelse

27 deltok med råd og hyggelig engasjement på foreningens årsmøte. Flere enn på mange år.

Årets årsmøte ble en rolig og grei affære med flere gode innspill til styret. I tiden før årsmøtet hadde imidlertid valgkomiteen med Wilhelm Zickfeldt i spissen hatt en vrien jobb med å finne de rette kandidater til styreplasser som skulle besettes. Alt i alt ble forslagene godt mottatt og valget gjennomført med akklamasjon. 

Årmeldingen ble summarisk gjennomgått av avtroppende formann (Marius) og forsamlingen sluttet seg til denne med enkelte gode kommentarer til økonomiske grep, forslag til endringer på nettsidene, anmodning om å ta i bruk facebook osv.

Regnskapet ble gjennomgått i detalj av kasserer og enstemmig akseptert. Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 360 etter avsetninger på ialt kr. 12.500.- Bidragsytere til grasrotandelen ble takket for sin betydelige andel av et positivt driftsresultat

Balansen utgjør kr. 214.937 med fri egenkapital på kr. 139.937. Ungdomsfondet utgjør nå såpass mye  at det ble kommentert å vurdere omplassering av noen midler til ombyggingsfondet som ungdom også vil ha glede av. Styret merket seg dette. Revisor hadde forøvrig ingen kritiske bemerkninger til regnskap / balanse.

Budsjettforslaget ble vedtatt  å balansere med kr. 153.000 etter overføringer fra fond på kr. 6000

Etter valgene består styret i OS av følgende:

Formann:             Geir Gundersen (ny for ett år)

Nestformann:      Geir Granli (ny)

Kasserer:              Erik Andersen (ikke på valg)

Sekretær :             Stein Wines (gjenvalg)

Styremedlem:       Anders Wold (ikke på valg)

Styremedlem:       Tor-Egil Holmen (ny)

1. suppleant:         Halvard Lid (gjenvalg)

2. suppleant:         Viggo Kristiansen (ny)

3. suppleant:         Kjell Grønningen (ny)

Geir Gundersen avrundet møtet med å takke de som trer ut av styret for sin innsats gjennom flere år: Marius Warnken, Norvald Langeteig, Jon Erlend Dahlen.

 

 

Skrevet av Stein Wines
Siste nytt:
Sjøstrand
04.11.17 - Les mer..

Fast Fisk no-3 2017 er i trykken
25.09.17 - Les mer..

Åge Larsen Fylkesmester i fluekasting, Espen Mykløen klubbmester.
22.08.17 - Les mer..

Det blir brønnboring ved Holmenbua i slutten av august.
20.08.17 - Les mer..

Inspirerende og fin tirsdagskveld med Jarle Strandberg på Holmendammen.
23.05.17 - Les mer..

Se alle nyheter

Aktiviteter:
Se alle aktivitetene