Styret

OSLO SPORTSFISKERE - Kontaktinformasjon

 

Kontakt oss gjerne på vår mailadresse: post@oslosportsfiskere.no

 

Postadresse:

Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, Bankkonto. 5001.06.26096

Verv:

Navn:

Telefon:

Formann:

Geir H. Gundersen

97 15 10 79

Nestformann:

Geir Granli

90 95 34 50

Kasserer:

Simen Corneliussen

93 26 71 03

Sekretær:

Viggo Kristiansen

97 51 51 27

Styremedlem:

Erik N. Andersen

95 22 31 94

Styremeldem:

Geir Tidemandsen

48 13 55 20

Suppleant:

Kjell Grønningen

91 53 26 33

Suppleant:

Oddvar Ringstad

92 08 46 20

Utvalg:

 

Turutvalg: Faste turer (Geir Gundersen, Geir Granli, Simen Corneliussen)

OFA-oppmann: Erik Andersen

FastFisk red.: Stein Wines email: stein.wi@online.no

Web.red.: Geir Gundersen hovedansvarlig, Harald Hovde red. isfiskesider

Vaktmester dammen: Stein Wines og Geir Tidemandsen.

 

REVISORER

Tore Raaer

 

CASTING-STYRET (fra mars 2018)

Geir Granli, Viggo Kristiansen, Dan Otto Isaachsen

Copyright © Oslo Sportsfiskere 2018, post@oslosportsfiskere.no