31.03.2018 - Østfold påskecup stevne 2 av 4 - Mingevannet
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Niklas Strengelsrud H 7 450
2 Pål Sindre Svae H 5 530
3 Christer Fossen H 4 600
4 Per Erik Hellerud H 4 150
5 Jan Petter Dalen H 4 010
6 Jan Inngjerdingen H 3 510
7 Odd Henning Hansen H 3 110
8 Remi A. Dahl H 3 100
9 Kent Fossheim H 2 630
10 Jim Bekken H 2 600
11 Geir Hermansen H 1 960
12 Jack Frode Pettersen H 1 860
13 Ole Kristian Tveiten H 1 360
14 Frank Hønsen H 1 320
15 Tommy Eriksson H 1 230
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Arild Holstad HV 4 840
2 Kjell Kolstad HV 2 420
3 Harald Hovde HV 1 830
4 Jarle Pedersen HV 1 740
5 Terje Bøen HV 1 630
6 Runar Haug HV 1 040
7 Knut Vadholm HV 660
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Tonje Hauger D 4 080
2 Kjersti Solli D 1 650
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Fredrik Alvim J 1 990