01.04.2018 - Østfold påskecup stevne 3 av 4 - Gjersjøen
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Odd Henning Hansen H 10 900
2 Niklas Strengelsrud H 8 500
3 Christer Fossen H 8 110
4 Frank Hønsen H 8 080
5 Arild Eskildsen H 6 730
6 Geir Hermansen H 5 010
7 Remi A. Dahl H 4 570
8 Jan Petter Dalen H 4 500
9 Per Erik Hellerud H 4 040
10 Atle Wenger H 2 990
11 Erik Tjernsmo H 2 950
12 Steinar Schjager H 2 580
13 Jim Bekken H 2 380
14 Tommy Strengelsrud H 2 230
15 Tommy Iversen H 2 080
16 Kent Fossheim H 2 060
17 Christian Ulfeng Hansen H 1 620
18 Johnny Kildalen H 1 360
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Lars Bekkensten HV 4 490
2 Knut Vadholm HV 3 130
3 Harald Hovde HV 2 720
4 Per Arne Skaarud HV 2 670
5 Odd Ringstad HV 2 660
6 Kjell Kolstad HV 2 190
7 Terje Bøen HV 1 880
8 Runar Haug HV 1 540
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Katrine Dalen D 6 800
2 Kjersti Solli D 5 960
3 Tonje Hauger D 5 270
4 Birgit Høgbrenna D 1 140
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Berit Skaarud DV 2 160
2 Jorunn Bekkensten DV 2 100
3 Tove Holm DV 730
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Fredrik Alvim J 1 370
Plass: Navn: Klasse: Vekt:
1 Trym Schjager B 1 740