Startnr Fornavn Etternavn Forening Klasse Lag Vekt Største fisk
1 Hans Nordli Oslomarka JFF Herre veteran 0
2 Asle Øynes Oslomarka JFF Herre senior 370 230
3 Celine Weberg Øynes Oslomarka JFF Yngre junior (felles g/j) 0
4 Frode Nerberg Arbeidernes Herre Senior Lag 1 2870
5 Kristoffer Schibsted Åpen Eldre Junior 720
6 Jan Johnsen Oslo Sportsfiskere Herre eldre veteran Lag 2 1610
7 Marius Warnken Oslo Sportsfiskere Herre senior Lag 3 410
8 Knut Vadholm Oslo Sportsfiskere Herre eldre veteran Lag 1 3680
9 Harald Hovde Oslo Sportsfiskere Herre eldre veteran Lag 1 1610
10 Kjell Kolstad Oslo Sportsfiskere Herre eldre veteran Lag 1 3550
11 Adrian Myhre Oslomarka JFF Eldre junior gutt Lag 2 1390 530
12 Knut Willy Andersen Arbeidernes Herre senior Lag 1 660
13 Kjetil Johansen Arbeidernes Herre senior Lag 1 2680
14 Svein Monsen Sørkedalen Herre eldre veteran Lag 1 940
15 Dag Kjelsås Sørkedalen Herre eldre veteran Lag 1 2600
16 Andreas Høyer Sørkedalen Herre veteran Lag 1 710
17 Jan Hallangen Oslomarka JFF Herre veteran Lag 2 410
18 Tove Hallangen Oslomarka JFF Dame veteran 100
19 Bjørn Myhre Oslomarka JFF Herre senior Lag 2 1270
20 Geir Merli Oslomarka JFF Herre veteran 2130
21 Vidar Eriksen Oslomarka JFF Herre veteran Lag 1 1560
22 Steinar Schjager Oslo Sportsfiskere Herre senior Lag 2 4230
23 Einar Gloslie Oslomarka JFF Herre veteran Lag 1 6900
24 Anders Wold Oslo Sportsfiskere Herre senior Lag 2 3150
25 Turid Granberg Oslo Sportsfiskere Dame veteran 450
26 Erik Andersen Oslo Sportsfiskere Herre eldre veteran Lag 3 940
27 Geir Granli Oslo Sportsfiskere Herre veteran Lag 3 360
28 Ken Erik Lunde Oslomarka JFF Herre veteran Lag 1 610
29 Jens Erik Verheugen Oslo Sportsfiskere Herre senior 1340
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105