Klasse Alder
Herre eldre veteran f.om. det året man fyller 70 år
Dame eldre veteran f.om. det året man fyller 70 år
Herre veteran f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år
Dame veteran f.o.m. kalenderåret en fyller 55 år
Herre senior f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54
Dame senior f.o.m. kalenderåret en fyller 20 t.o.m. kalenderåret en fyller 54
Eldre junior gutt f.o.m. 16 år - t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år
Eldre junior jente f.o.m. 16 år - t.o.m. kalenderåret en fyller 19 år
Yngre junior (felles g/j) f.o.m. 13 år – t.o.m.  kalenderåret en fyller 15 år
Barn 0-12 år
Aldersgrensene gjelder pr 01. januar, dvs. at man deltar i klassen barn ut hele det året man fyller 12, i klassen yngre junior hele det året man fyller 15 osv.