Fast Fisk

FastFisk er Oslo Sportsfiskeres eget interne blad. Det har vært klubbens viktigste informasjonskanal og ytringssted siden 1951. Bladet gir viktig informasjon om klubbens aktiviteter og har artikler og reportasjer fra fiskebegivenheter og opplevelser. Her er spillerom for det meste.


Har du et innlegg, skal det mye til om vi ikke tar det inn, så her er det fritt frem for ytringer, meninger eller reportasjer fra opplevelsesrike fisketurer. Skriv gjerne til redaktøren som pt. er Stein Wines med e-mailadresse stein-wi@online.no


FastFisk kommer normalt med 2 nummer i året. Sidetallet varier mellom 24 - 36.

Redaksjonsfrister er 31.8 - 31.12


Bladet kommer dermed ut i januar og september.


Jubileumsnummeret fra 75-årsjubileet i 2007 kan du lese her.